Islam kao politička religija

Opis izdanja

Autor
 Shabbir Akhtar
Godina izdanja
 2017.
Kategorija
Izdanja BOS
Krajem 2017. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Islam kao politička religija; budućnost jedne imperijalne vjere autora Shabbira Akhtara. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Islam as a Political Religion: The Future of an Imperial Faith koji je pripremio Dino Mujadžević.

Ovo sveobuhvatno istraživanje savremenog islama pruža filozofski i teološki pristup problemima sa kojima se suočavaju muslimani, te tretira pitanje globalne sekularizacije.

Istražujući stavove i argumente filozofskih, vjerskih i političkih mislilaca, autor pokriva mnoštvo pitanja sa kojima se suočavaju muslimani u sve većem sekularnom društvu. Poglavlja su posvećena Kur’anu i islamskoj literaturi, povijesti islama, političkom islamu, islamskoj etici i sl. Preporučujući promjene koje bi omogućile muslimanima transformaciju ideja i položaja kojeg su uživali u slavnoj prošlosti u skromniju ulogu u moćnim strukturama današnjeg društva, Akhtar nudi detaljnu procjenu ograničenja i mogućnosti islama u savremenom svijetu.

Ova knjiga je od suštinske važnosti za istraživače i studente u okviru islamskih studija, religije, filozofije i politike, jer pruža viziju racionalnog islama koji se distancira od islamskih frakcija i zapadnog sekularizma.


Shabbir Akhtar (r. 1960) profesor je na Teološkom fakultetu Univerziteta u Oxfordu. Bio je profesor na Međunarodnom univerzitetu u Kuala Lumpuru, Malezija, i na Univerzitetu Old Dominion u Virdžiniji, SAD. U okviru svoga naučnog rada posebno se bavi filozofijom religije, odnosom religije i politike i odnosom islama i kršćanstva. Nastoji doprinijeti jačanju savremenog islamskog filozofskog diskursa. Privlači pažnju neobičnim i u mnogočemu inovativnim načinom pisanja. Objavio je, između ostalih, sljedeće knjige: Reason and the Radical Crisis of Faith (New York: Peter Lang, 1987), Be Careful with Muhammad!: The Salman Rushdie Affair (London: Bellew, 1989), The Light in the Enlightenment: Christianity and the Secular Heritage (London: Grey Seal, 1990), The Quran and the Secular Mind: A Philosophy of Islam (London: Routledge, 2008), Islam as Political Religion: The Future of an Imperial Faith (London: Routledge, 2011).