Faculty Member

Bosanski jezik

Islam i druge vjere

Ismail R. al-Faruqi

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Islam i druge vjere autora Ismaila R. al-Faruqija. Knjiga predstavlja bosanski prijevod djela Islam and Other Faiths koji je pripremio Džemaludin Latić.

Knjiga predstavlja zbirku članaka I.R. Faruqija napisanih u rasponu od dva desetljeća, koji tretiraju odnos islama i drugih vjera, primarno odnos islama spram kršćanstva i judaizma. Knjiga nudi presjek Faruqijevog doprinosa na polju komparativne religije i pokriva široki spektar međureligijskih pitanja obrađujući sličnosti i razlike između islama, kršćanstva i judaizma, te odnose muslimana spram Drugih.

Knjiga, ustvari, započinje opisima ljudske sposobnosti da razumije božansku transcendenciju u svim religijama, te definiranjem svjetske zajednice (umma) različitih religija. Potom uspoređuje prava vjerskih manjina u okvirima muslimanskih zemalja sa pravima muslimana u nemuslimanskim društvima. Prikazan je i kontrast da’ve spram kršćanskog misionarskog rada. Kroz cijelu knjigu, autor koristi teološka i doktrinalna pitanja kako bi se ispitale sličnosti i razlike među vjerama.