Faculty Member

Bosanski jezikNova izdanja

Iftaʼ i fetva u muslimanskom svijetu i na Zapadu

Zulfiqar Ali Shah (ur.)

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Iftaʼ i fetva u muslimanskom svijetu i na Zapadu koju je uredio Zulfiqar Ali Shah (Naslov originala: Iftā’ and Fatwa in the Muslim World and the West). Knjigu je sa engleskog prevela Azra Mulović.O KNJIZI

Tokom formativnog klasičnog perioda islamske jurisprudencije, poznati učenjaci posjedovali su ne samo intelektualna umijeća potrebna za analitičko rasuđivanje već i široko opće znanje područja relevantnih za kulturni kontekst u kojemu su izdavali svoje fetve. Jedna održiva fetva zahtijeva poznavanje kako šerijata, tako i lokalnih običaja, kulturnih odnosa, značenja za pojedinca i zajednicu i srodnih pitanja.

Izvorna pravna tradicija formulirana je i utvrđena tokom prvih triju stoljeća islama, u vrijeme raširenog društveno-političkog meteža. Naravno, proces pravnih tumačenja i promišljanja pravnikā nije mogao izbjeći stvarnosti. Iako su se muslimani iz Poslanikovog i perioda pravednih halifa, zbog svojeg poštenja, pobožnosti, Poslanikovog primjera i vremenske bliskosti Objavi, čvrsto držali vjerodostojnih tekstova, promijenjeno okruženje u kojem su djelovali njihovi potomci postepeno je počelo utjecati na način na koji se autentični tekstovi razumijevaju, tumače, parafraziraju i primjenjuju.

I muslimanski i nemuslimanski svijet drastično su se promijenili od tog vremena. Nova geopolitička i naučna stvarnost našeg svijeta, koji se ubrzano mijenja, traži novi pogled na neke aspekte uspostavljene pravne tradicije. Put naprijed podrazumijeva sistemski novi pogled na stare fetve i njihovu revalorizaciju, kao i izdavanje novih s pogledom na više ciljeve prava (mekasid), koji se uspješno može nositi s današnjom promjenljivom globalnom stvarnošću.

U ovom zborniku, radovi o fetvi i izadavnju fetvi (iftaʼ) ukazuju na jedan pristup koji je i ukorijenjen u islamskom naslijeđu i okrenut suočenju s izazovima modernog svijeta.