Faculty Member

Bosanski jezik

Idžtihad i obnova

Said Shabbar

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Idžtihad i obnova autora Saida Shabbara. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Ijtihad and Renewal koji je pripremio Nedim Begović.

U ranim stoljećima islama odgovor muslimana na različita pitanja i izazove s kojima se suočavala njihova brzo rastuća zajednica bilo je korištenje intelekta i nezavisnog rasuđivanja, utemeljenog na Kur'anu i Sunnetu, s ciljem iznalaženja odgovarajućih rješenja. Ova praksa naziva se idžtihad. Međutim, kako su prolazila stoljeća, vrata idžtihada postala su uglavnom zatvorena (mada je ovo pitanje složenije) u korist slijeđenja postojećih pravila koja su razvili učenjaci, putem analogije, premda su ona bila vremenski i kontekstualno utemeljena. Ovaj razvoj dogodio se, tvrdi se, do te mjere da su razum i upotreba intelekta, koji su sada zarobljeni u školama mišljenja (mezhebima) i ranijoj naučnoj misli, stagnirali, a također i muslimanski svijet.

Idžtihad i obnova

Idžtihad i obnova zastupa tezu da je kalemljenje rješenja koja su ukorijenjena u prošlosti na složene i jedinstvene realnosti našeg vremena, u perspektivi jedne veličine koja odgovara svima, paralizirala vitalnost islamske misli i poremetila njen osjećaj pravca, te da je za obnovu muslimanskog svijeta, nakon stoljeća nazadovanja, potrebno da oživimo praksu idžtihada. Fokusiranje pažnje na mišljenje kojim se iznalaze rješenja za nas same, utemeljena na našem vremenu i prostoru, koristeći se pritom mudrošću i iskustvom prošlosti koji su ukorijenjeni u Kur'anu i Sunnetu kao sredstvima ovog napora, iako nije jedino rješenje, zasigurno jeste potrebno i moćno.

Said Shabbar je profesor na Fakultetu umjetnosti i humanističkih nauka Univerziteta Cadi Ayyad u Beni-Mellalu, Maroko, gdje je također rukovodio Trećom razvojnom i istraživačkom jedinicom, koja se bavi islamskom misli i međureligijskim i međukulturalnim dijalogom. Obavljao je i dužnost direktora Centra za znanje i civilizacijske studije i rukovodioca Istraživačke grupe za pitanja terminologije. Bio je gostujući profesor na nekoliko drugih marokanskih i drugih arapskih univerziteta. Član je brojnih akademskih i kulturnih društava, učesnik na brojnim seminarima i konferencijama, kako nacionalnim, tako i internacionalnim, i autor članaka u marokanskim i međunarodnim akademskim časopisima.


 


 

PREUZIMANJE: Idžtihad i obnova – Said Shabbar