Faculty Member

Bosanski jezik

Epistemološka pristrasnost u prirodnim i društvenim naukama

Abdelwahab M. el-Messiri (ur.)

Centar za napredne studije predstavlja publikaciju Epistemološka pristrasnost u prirodnim i društvenim naukama koju je uredio Abdelwahab M. el-Messiri (Naslov originala: Epistemological Bias in the Physical and Social Sciences). Knjigu je sa engleskog preveo Aid Smajić.

Epistemološka pristrasnost u prirodnim i društvenim naukama


O KNJIZI

Pitanje pristrasnosti u metodologiji i terminologiji problem je s kojim se istraživači suočavaju na Istoku, Zapadu, Sjeveru i Jugu. Pa ipak, intelektualci trećeg svijeta s njim se suočavaju s posebnom žustrinom. Jer iako pišu unutar kulturnog okruženja koje ima svoje vlastite konceptualne i kulturološke paradigme, oni međutim nailaze na stranu paradigmu koja se pokušava nametnuti njihovom društvu i sâmoj njihovoj imaginaciji i mišljenju.

Ovaj zbornik radova do u detalje istražuje akademsko pitanje kojem se rijetko pridaje pažnja i koje se u muslimanskim akademskim krugovima uveliko uzima zdravo za gotovo: gotovo potpuno usvajanje kao i nekritičko prihvatanje paradigmi, terminologije i istraživačkih modela stranih socio-ekonomsko-religijskoj stvarnosti muslimanskg svijeta.

Napisana jasnim i lucidnim stilom, ova će knjiga podjednako biti korisna za opće i ekspertno čitateljstvo, uvećavajući njihovu svijest o prisustvu pristrasnosti i duboko ukorijenjenih, kulturološki specifičnih vrijednosti inherentnih stranim paradigmama.

Cilje ove knjige jeste otkriti neke od pristrasnosti, u principu Zapada, latentnih u našoj terminologiji, metodologiji, istraživačkim alatima i konceptualnim principima, te predložiti njihove alternative, koje bi obilježavao veći stepen neovisnosti i neutralnosti.