Faculty Member

Bosanski jezikNova izdanja

Diskursna analiza govora predsjednika svrgnutih tokom Arapskog proljeća

Amra Mulović

Centar za napredne studije sa zadovoljstvom predstavlja publikaciju Diskursna analiza govora predsjednika svrgnutih tokom Arapskog proljeća autorice Amre Mulović.

Diskursna analiza govora predsjednika svrgnutih tokom Arapskog proljeća


O KNJIZI

Val protesta poznatih kao Arapsko proljeće jedinstven je politički događaj koji je započeo u Tunisu u decembru 2010. godine i brzo se proširio na druge arapske zemlje, u nekima izazvavši pad vladajućih autoritarnih režima.

Ova knjiga se usredsređuje na političke govore koje su održali predsjednici Tunisa, Egipta i Libije u specifičnom kontekstu krize i prevrata u kojem su izgubili moć i kontrolu i bili pod prijetnjom da izgube vlast. Knjiga nastoji da preko različitih modela analize, od analize diskursa, preko analize političkog diskursa potpomognute kritičkom analizom diskursa, otkrije značajne obrasce političkog diskursa i analizira različite diskursne strukture i strategije koje se koriste u političkim govorima kao podžanru političkog diskursa.

Prvi cilj istraživanja jeste ponuditi analizu specifičnih jezičkih obilježja političkih govora iz odabranog korpusa na pragmatičkom i retoričkom, te, u manjoj mjeri, na leksičkom i gramatičkom nivou, u okviru persuazivnih strategija, a drugi cilj jeste analiza specifičnih makrostrategija oblikovanih u posebnim uvjetima i okolnostima u kojima su govori održani, a koje su najbolja platforma za primjenu manipulativnih strategija, strategija isticanja moći i nametanja određenih ideologija. Fokus pažnje je primarno na tekstu govora, upotrebi jezika i brojnim komunikativnim funkcijama njegove specifične upotrebe.


IZ RECENZIJA

Studija Diskursna analiza govora predsjednika svrgnutih tokom Arapskog proljeća pripada onoj vrsti znanstveničkih svjedočenja o sretnom i plodotvornom susretu kompetentnog autora s temom čiji značaj u određenim kulturama/tradicijama je veoma veliki. Ona nije samo značajan doprinos bosanskohercegovačkoj arabistici nego i arabistici uopće. Naime, znalačko markiranje istraživačkog problema i odabir veoma zanimljivog korpusa za istraživanje, te metoda kojom je istraživanje obavljeno svjedoče o naučnoistraživačkoj zrelosti autorice koja sjajno vlada metodologijom i metajezikom, a sve to zajedno čini studiju relevantnom za arabistiku općenito, čak i u arapskom svijetu. Tako i čitaoci koji nisu posvećeni lingvisti i/ili arabisti mogu dobiti značajna saznanja o mogućnostima i moći jezika u vrlo važnim povijesnim događajima s njihova ne samo lingvističkog nego i politološkog ili sociološkog aspekta i sl. Za istraživače „diskursa moći“ ova studija bi, vjerujem, mogla biti važna.

akademik Esad Duraković

Iako je u rukopisu Amre Mulović u centru promatranja analiza političkih govora arapskih predsjednika svrgnutih tokom Arapskog proljeća, rukopis ne ostaje zatvoren u okviru naučnog korpusa koji se bavi fenomenom Arapskog proljeća. Naprotiv, njegove poruke i poniranje u odnos jezika, čovjeka i društva u kreiranju historije univerzalne su po svojoj prirodi. U vrijeme kada „živimo“ jezično oblikovanje katastrofe koja je zarobila cijeli svijet, a čiji odjeci u jeziku proizvode više međusobno potpuno suprotstavljenih stvarnosti, više nego ikada svjesni smo persuazivnih i manipulativnih moći jezika. Ova studija, ulazeći u delikatni odnos teksta i konteksta, jezika, čovjeka, društva i historije, i analizirajući elemente tog dinamičnog uzajamnog djelovanja, dovodi nas istovremeno i bliže razumijevanju segmenata složene stvarnosti koju živimo, koju čovjek živi u bilo kojem vremenu, bliže neuhvatljivom idealu istine.

prof. dr. Elma Dizdar


O AUTORICI

Amra Mulović (r. 1973) vanredna je profesorica arapskog jezika na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Područja njenog naučnog interesovanja su sintaksa arapskog jezika, arapska lingvistička tradicija, analiza rukopisnih djela na arapskom jeziku iz kulturne baštine Bošnjaka na orijentalnim jezicima i analiza diskursa s fokusom na politički diskurs. Napisala je naučne monografije Arapska gramatička tradicija u Bosni: Šejh Jujo o regensu (Sarajevo: Dobra knjiga, 2012) i Komunikacijski i stilski potencijal markiranog reda riječi u standardnom arapskom jeziku (Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu, Posebna izdanja XLVIII, 2016). Prevela je knjige Izbor iz poezije Halila Mutrana, u koautorstvu s Munirom Mujićem (Kuvajt: Fondacija Abdulaziza Sauda al-Babtina za promociju poetskog stvaralaštva, 2010), Izraelski aparthejd: vodič za početnike Bena Whitea (Sarajevo: Centar za balkanske i bliskoistočne studije, 2017) i Kur’an i normativni religijski pluralizam: tematska analiza Kur’ana Arifa Kemila Abdullaha (Sarajevo: CNS, 2018).