Faculty Member

Bosanski jezik

Bračne nesuglasice

Abdulhamid A. Ebu Sulejman

Centar za napredne studije i Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” sa zadovoljstvom predstavljaju publikaciju pod naslovom Bračne nesuglasice: Vraćanje ljudskog dostojanstva posredstvom viših ciljeva Šerijata, dr. Abdulhamida A. Ebu Sulejmana.

Autor istražuje osjetljivo pitanje bračnih nesuglasica i „udaranja“ supruge (darb) s dubokim razumijevanjem položaja i statusa žene. On također dovodi u pitanje trenutna i historijska pogrešna shvatanja u raspravama o kur’anskim riječima idribuhunna („udarite ih“) koja nisu dopuštala nikakvu drugu interpretaciju ajeta u kome se spominju (4:34) osim u smislu da muž ima pravo fizički kazniti „neposlušnu“ ženu.

Koristeći se principima duboko ukorijenjenim u filozofiji univerzalnih i viših ciljeva Šerijata (mekasiduššer’ijje) autor istražuje finese ove složene i osjetljive teme i izvodi zaključak na temelju interpretacije glagola darebe u smislu postizanja dobrobiti, dostojanstva i poštivanja ljudskog bića. Autor kao dokaz navodi različite upotrebe spomenutog glagola u nekoliko različitih konteksta u samom Kur’anu, postupcima Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i u duhu kur’anske poruke.

Konstantno naglašavajući da nasilje u porodici i muška tiranija općenito nemaju nikakve veze s kur’anskim porukama niti postupcima Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., dr. Ebu Sulejman ukazuje na to da je čuvanje porodice i međuljudskih odnosa od krucijalne važnosti, posebno kad su u sve to uključena i djeca. Negativan utjecaj na djecu bilo kakvog oblika nasilja među supružnicima danas je opširno dokumentiran i podržava argument da se na različite načine treba usredsrediti na to da se poštovanje ljudskog dostojanstva svih članova porodice promovira kao istinski islamski princip. Ovaj princip je naglašen u mnogim kur’anskim ajetima i, kao što autor dokazuje, u djelima samog Poslanika, s. a.v. s., posebno u njegovom odnosu prema suprugama.

Kompletnu knjigu možete preuzeti ovdje u PDF formatu: