Balkanska škola za mlade: Novi ciklus

balkanska-skola-za-mlade-novi-ciklus

Pretposljednje sedmice mjeseca marta nastavljene su aktivnosti u okviru Balkanske škole za mlade za obje generacije programa.

U utorak, 21. i 28. marta, polaznici prve generacije su imali priliku slušati predavanja iz oblasti svjetske historije koje je održala dr. Amila Kasumović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prvi susret je tretirao pitanje evropskog otkrića Drugog kroz interakciju Evropljana s drugim kulturama, propitivajući njihov odnos sa starim (Kina, Indija), „suparničkim“  (islamska), te novootkrivenima civilizacijama Latinske Amerike.

Kroz drugu temu unutar modula Svjetska historija, Imperijalizam, polaznicima je ponuđen kontekst tzv. dugog 19. stoljeća (1789-1918): industrijska revolucija i proces industrijalizacije, nasatanak i razvoj različitih ideologija (nacionalizam, socijalizam, liberalizam, feminizam), formiranje tabora suprotstavljenih evropskih sila i sl. Potom su polaznici diskutirali o pojmovima imperijalizam i kolonijalizam, te o borbi evropskih sila za dominaciju izvan Evrope.

Polaznici druge generacije Balkanske škole za mlade su, također 21. i 28. marta, slušali predavanja iz Uvoda u međunarodne odnose. Predavač dr. Hamza Karčić je u prvom susretu predstavio osnovne tri teorije međunarodnih odnosa (realizam, liberalizam, konstruktivizam) kroz reprezentativne primjere načina funkcionisanja institucija međunarodne zajednice.

Drugo predavanje je tretiralo utjecaj geografskog položaja države na njene geostrateške i geopolitičke ciljeve. Također, problematiziran je i značaj međunarodnih nevladinih i humanitarnih organizacija kroz predstavljanje njihovih interesa i područja djelovanja.

U subotu, 1. aprila, održana je radionica pod nazivom Lični PR i djelovanje kroz društvene mreže sa mr. Unom Bejtović.

Polaznici obje generacije programa imali su priliku, tokom cjelodnevne radionice, razgovarati o vještinama i znanjima koja su neophodna kako bismo izdvojili sebe u odnosu na druge.

Kroz učešće u izuzuzetno dinamičnoj i interaktivnoj radionici, polaznici su podrobnije informisani o pojmovima kao što su PR, te kako lični PR može postati faktor uspjeha. Posebna pažnja je posvećena društvenim mrežama, naročito Facebook-u kao fenomenu našeg doba, gdje se diskutiralo o granici između privatnog i javnog na Facebook-u, ali i o predispozicijama ove društvene mreže za komuniciranje i samopromociju. Posljedni dio radionice dao je vrijedne smjernice studentima kako unaprijediti svoje retoričke sposobnosti, te u konačnici i svoj javni nastup u medijima, ali i društvenim mrežama.