BYS: nastavljene aktivnosti u okviru programa

Prve decembarske sedmice nastavljene su aktivnosti u okviru Balkanske škole za mlade predavanjima iz oblasti Islamske civlilizacije i Uvoda u međunarodne odnose. Također, polaznici su prisustvovali izvedbi jednog dramskog komada, te jednom javnom predavanju.

U ponedjeljak, 5. decembra, polaznici obje generacije Balkanske škole za mlade imali su priliku gledati predstavu Majstor i Margarita u izvedbi Sarajevskog ratnog teatra. predstava je rađena prema čuvenom romanu Mihaila Bulgakova, koji je napisao osam verzija romana, ali prva necenzurisana verzija objavljenja je dvadeset i sedam godina nakon njegove smrti u Frankfurtu 1967., a u SSSR-u tek 1973. godine. Bio je to uspjeh za pisca čija su djela čekala na crnoj listi staljinističkog režima i koji je u posljednjim sekundama svog života izgovorio rečenicu “Neka znaju…Neka znaju!”

Polaznici prve generacije Balkanske škole za mlade su, u utorak 6. decembra, odlušali prvo predavanje iz Uvoda u međunarodne odnose. Predavač dr. Hamza Karčić je predstavio osnovne tri teroije međunarodnih odnosa (realizam, liberalizam, konstruktivizam) kroz vrlo slikovite primjere načina funkcionisanja institucija međunarodne zajednice.

Polaznici druge generacije su, također 6. decembra, prisustvovali trećem predavanju iz oblasti Islamske civilizacije, tokom kojeg su imali priliku upoznati se sa uzrocima dekadence spomenute civilizacije, te diskutovati o mogućim koracima ka napretku i razvoju islamske civilizacije.

U četvrtak, 8. decembra, polaznici obje generacije su prisustvovali predavanju dr. Ahmeda Zildžića na temu Orijentalna pismenost u BiH. Predavanje je tretiralo osnovne postulate, nastanak i razvoj pisane riječi na orijentalnim jezicima (arapski, turski i perzijski jezik) u BiH, te se posebna pažnja posvetila na zbirke rukopisa do danas sačuvane u institucijama obrazovanja i kulture u BiH.