Vlora: Konferencija “Cjeloživotno učenje u digitalno doba”

Vlora, Albanija (3-4. oktobar 2020) - Promicanje cjeloživotnog učenja i korištenje potencijala digitalnih tehnologija stajalo je u fokusu međunarodne konferencije "Cjeloživotno učenje u digitalno doba", u organizaciji Albanskog instituta za islamsku misao i civilizaciju (AIITC) i Međunarodnog instituta za isla...

Opširnije...