Sudovi u jevrejskom, islamskom i engleskom pravu

Centar za napredne studije (CNS) iz Sarajeva, koji se sve više afirmiše kao respektabilni izdavač naučnih djela, objavio je nedavno studiju dr. Ehlimane Memišević u sudovima u komparativnoj perspektivi. Time je naša čitalačka publika dobila jedno važno djelo koje prati razvoj funkcije suđenja u tri svjetsk...

Opširnije...