Sarajevo: Konferencija o islamskom bankarstvu i finansijama

Evropsko udruženje za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije (EUIEBIF) u saradnji s Islamic Development Bank (IDB), Centrom za islamsku ekonomiju bankarstvo i finansije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (CIEBF) i Islamskim institutom za razvoj i istraživanje (IRTI), uz podršku Centra za napredne studije (CNS) organiziralo je u Sar...

Opširnije...