Kako je došlo do rascepa?

Neke razlike između sunita i šiita, iako nisu teološke, veoma su emotivne, poput one oko uloge pojedinih ličnosti iz rane istorije islama. Podela unutar islama na sunite i šiite nastala je odmah nakon smrti proroka Muhameda 632. godine. Njegovi sledbenici razišli su se oko pitanja ko bi ubuduće trebalo da vodi zajednicu, odnosno da postane...

Opširnije...