INTERVJU prof. Tore Lindholm: Bošnjaci su uzor ostatku Evrope

Profesor emeritus Tore Lindholm jedan je od najcjenjenih evropskih stručnjaka za pitanje slobode religija. Angažovan je u Norveškom centru za ljudska prava, Univerzitetu u Oslu, te u Nacionalnoj akademiji nauka. Zajedno sa Cole Durham i Bahia Tahzib-Lie, Tore Lindholm je urednik publikacije Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Des...

Opširnije...