Emir Hadžikadunić: Stogodišnji rat koji tek započinje

U regionu gdje su granice iscrtavali strani kolonizatori politika sile nije dala nikakvog ustupka kulturi dijaloga, saradnje ili integracije. Piše: Emir Hadžikadunić Bliski istok ključa. Države propadaju, granice se brišu, gradovi nestaju, civilizacijsko naslijeđe se uništava.....

Opširnije...